bilden: Håll Skärgården Ren rf

Släng inte skräp i gatubrunnen – det kan hamna i närmaste vattendrag!

Kampanjen Magknip av plast fick i början av året finansiering från Ålandsbankens Östersjöprojekt, vilket möjliggör en fortsättning, utveckling och utvidgning av kampanjen även 2021.