Samarbete för ett friskare Östersjön – Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar några av de största Östersjöaktörerna i Finland

Resultaten av Östersjöprojektet 2019 har publicerats. Det var möjligt att ansöka om finansiering från början av sommaren 2019 fram till slutet av september och totalt tog vi emot 95 ansökningar med syfte att förbättra tillståndet i Östersjön.