Världsräddaren – Liisa Rohweder

Året var 1992. I Rio de Janeiro, Brasilien, pågick FN:s toppmöte Earth Summit. 32-åriga Liisa Rohweder, som var moderskapsledig och hemma med sina två döttrar, följde med när jordens ledare uttryckte sin oro för miljön. Då slog det henne: det här vill jag göra.