Den Digitala Innovationskategorin främjar en hållbar livsstil

Östersjön är ett av världens mest hotade hav. Döda zoner täcker redan delar av havsbotten, som en konsekvens av övergödning.