Ålandsbanken först i världen med miljövänligt betalkort med vilket du kan mäta din miljöpåverkan

landsbanken lanserar en helt ny typ av biologiskt nedbrytbart betalkort – Östersjökortet – som låter användarna se hur mycket koldioxidutsläpp deras inköp i genomsnitt ger upphov till.