Östersjöprojektets resultat – 9 goda idéer för miljön får dela på 113.000 €

Redan första året visade det sig finnas ett stort intresse för Östersjöprojektet och det mottogs ansökningar från närmare hundra projektidéer inom fyra olika kategorier.