124 idéer för ett friskare Östersjön

Vi är stolta över det stora intresset för Ålandsbankens Östersjöprojekt, i år har vi mottagit 124 ansökningar som har Östersjön i fokus. Med 124 ansökningar om bidrag för Östersjöprojekt i ryggen har juryn nu valt ut 12 projekt som kommer att gå vidare till den publika omröstningen som öppnades den 17 november.

Genom Östersjöprojektet, grundat 2015, syftar Ålandsbanken till att möjliggöra genomförandet av innovativa projekt som har Östersjön i fokus. Det har varit fritt fram för vem som helst, så som privatpersoner, skolklasser och organisationer, att ansöka om finansiering. Östersjöprojektet har fem olika kategorier och i år var den nya kategorin för digitala innovationer med för första gången. I juryn för den nya kategorin sitter bland annat Ilkka Paananen, verkställande direktör för spelbolaget Supercell och Skype-medgrundaren Niklas Zennström. Kategorin för digitala innovationer samlade närmare tjugo ansökningar varav två går vidare till den publika omröstningen. Ansökningstiden slutade den 30 september och bland det här årets ansökningar fanns det bidrag från det Finska fastlandet, Åland och Sverige.

– Att gallra bort 112 idéer och spara 12 projekt som nu går vidare till den publika omröstningen var utmanande eftersom kvaliteten på många projekt var på en så hög nivå och relevanta för Östersjöns välmående berättar juryns ordförande Anne-Maria Salonius, Ålandsbankens direktör för Affärsområdet Finland.

Nu behövs allmänhetens hjälp!

Expertjuryn har nu gått igenom alla ansökningar och valt ut 12 projekt som går vidare till den allmänna omröstningen.

Bekanta dig med finalisterna och rösta på din favorit fram till 17.12.2017 på adressen: 

http://www.balticseaproject.org/2017

Bland de projekt som fått flest röster väljer juryn ut de slutliga vinnarna. Projekten tilldelas upp till 400 000 euro i projektfinansiering eller expertstöd. På våren 2018 kommer vi att ordna ett evenemang där de bästa idéerna för att skydda Östersjön presenteras och belönas.

För tilläggsinformation:
Anne-Maria Salonius, direktör Affärsområdet Finland, tfn +358407331106
Mikael Mörn, direktör Affärsområdet Åland, tfn +358407692894
Magnus Johansson, direktör Affärsområdet Sverige, tfn +46701484887