ÅLANDSBANKEN 100 år

Ansökningsomgång 2019

upp till 500 000 €

År 2019 finansierar Ålandsbanken, som i år firar sitt 100-årsjubileum, projekt med anknytning till skydd av Östersjön med upp till en halv miljon euro. I år är ansökan öppen för femte gången

– bli en del av framgångshistorierna från tidigare år och ansök om finansiering för ditt projekt!

Ansökningstiden för finansiering via Östersjöprojekt 2019 har gått ut. Tack för alla ansökningar!

LÄS MER

Östersjöprojektet förbättrar läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion

Vi på Ålandsbanken vill agera som en förebild för andra aktörer i Östersjöområdet och påminna människor om att alla kan dra sitt strå till stacken för att förbättra situationen. Att stöda miljöprojekt har varit en del av Ålandsbankens verksamhet sedan så tidigt som 1997. Hittills har vi stött miljöarbete med 2,3 miljoner euro.

LÄS MER

Vad kan jag göra

för Östersjön?

Östersjökortet

Östersjökortet är ett betal- och kreditkort för den miljömedvetna konsumenten.

LÄS MER

Åland Index

Åland Index beräknar en uppskattning av miljöbelastningen av din konsumtion baserat på dina kortköp.

LÄS MER

Miljötips

Hur kan du göra miljövänligare val och hjälpa Östersjön?
Kolla in våra praktiska tips!

LÄS MER

Mottagare av finansiering 2018

År 2018 utdelades sammanlagt 300 000 euro i finansiering.