Ansökningsomgång 2021

upp till 500 000 €

FINANSIERINGSBESLUT PUBLICERAT

Östersjöprojektet förbättrar läget i Östersjön genom att finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion

Vi på Ålandsbanken vill agera som en förebild för andra aktörer i Östersjöområdet och påminna människor om att alla kan dra sitt strå till stacken för att förbättra situationen. Att stöda miljöprojekt har varit en del av Ålandsbankens verksamhet sedan så tidigt som 1997. Hittills har vi stött miljöarbete med 3,8 miljoner euro.

LÄS MER

Vad kan jag göra

för Östersjön?

Östersjökortet

Östersjökortet är ett betal- och kreditkort för den miljömedvetna konsumenten.

LÄS MER

Åland Index

Åland Index beräknar en uppskattning av miljöbelastningen av din konsumtion baserat på dina kortköp.

LÄS MER

Miljötips

Hur kan du göra miljövänligare val och hjälpa Östersjön?
Kolla in våra praktiska tips!

LÄS MER

Mottagare av finansiering

År 2020 utdelades sammanlagt 500 000 euro i finansiering.